100 Avsnitt etthundra - tillbakablick & lyssnarmail

Sektpodden har i två år belyst avvikelser från människors sociala och andliga ”lagomvägar”. Religioner är människors sätt att relatera till de större sammanhang vi är del av men inte kan styra. I alla tider har människor vänt sig till gudomen för gemenskap och i hopp om hjälp mot sjukdom och olyckor, för kärleken och med försörjningen. Och i tillbedjan, sång, musik och ritualer uttrycker människor tacksamhet över att ingå i Livets stora sammanhang.

Sektpodden vill bidra till kunskap och civilkurage så att fler genomskådar och säger ifrån till sektledare, som med charm och förslagenhet utnyttjar och skadar sina anhängare.

Tack alla lyssnare – med ert intresse och gensvar går Sektpodden vidare!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.