25. Vår bästa tid är nu

Sanny vänder kappan efter vinden och Svensson fegar ur.