29. Plundringsfest

Sanny hyllar Linköping och Svensson berättar om finskt kaos.