26. Vår sämsta tid är nu

Sanny och Svensson är deprimerade men ser framåt.