48. Lindberg é klar!

Sanny sågar Svensson och Svensson tycker det är mycket snack och lite verkstad.