35. Upprätta ett protokoll

Sanny har hittat en ny backkärlek och Svensson rasar mot det medicinska teamet.