67. Matthannes Kinnovan

anny jämför en Ferrari med en Fiat och Svensson hjälper Georgsson att värva.