Det betyr veldig, veldig, veldig, mye (4:4)

Barn som er utsatt for omsorgssvikt og traumer er overlevere og fortjener at vi gir den beste hjelpen vi har. Men noen ganger gjør hjelpen alt mye verre. Hva kan vi lære av Samuels historie og hva trenger han og andre med lignende erfaringer for å leve videre med det vonde? Er det håp?
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.