Ronie Berggren

Ronie Berggren är opinionsbildare och författare. Han är expert på amerikansk politik och väl insatt talibanernas maktövertagande i Afghanistan.www.samtal.ax www.bulletin.nu