Konstkritik #3 - Per Englund

I tredje avsnittet i serien För en samtida konstkritik samtalar Daniel Terres, projektledare för Urban Konst, med fotografen Per Englund om att betrakta och dokumentera graffiti. Att ta bilder på tillfälliga uttryck i stadsrummet är ett sätt att rikta om blicken och navigera staden på nya sätt, en praktik i sin egen rätt. Samtalet synliggörs kopplingen mellan tid, estetik och överträdelse, samt hur det digitala fotografiet förändrat vilka uttryck på stadens ytor som fångas genom linsen.

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I den här digitala programserien undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst; inom poesin, graffitin, aktivismen och filosofin.

Foto: Per Englund.
Intromusik Viernes 13 av Wako Nazca.

Läs mer om samtalsserien: https://goteborgskonsthall.se/gkh-digitalt/konstkritik-en-samtalsserie/