Konstkritik #2 - Erik Hannerz

I det andra avsnittet i serien För en samtida konstkritik samtalar Daniel Terres, projektledare för Urban Konst, med Erik Hannerz, doktor i Sociologi vid Lunds Universitet. Hannertz forskar om identitet, subkulturer och kreativitet i relation till urbana miljöer. Så här i pandemins tidevarv spelades samtalet in via länk och berör frågor kring graffitins egen logik, nolltoleranspolitik, ökad privatisering och bevakning.

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I den här digitala programserien undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst; inom poesin, graffitin, aktivismen och filosofin.

Foto: Futuro Berg

Läs mer om samtalsserien: https://goteborgskonsthall.se/gkh-digitalt/konstkritik-en-samtalsserie/