Konstkritik #4 - Emma Dominguez

I det fjärde avsnittet i serien För en samtida konstkritik pratar Daniel Terres och Patrik Haggren med konstnären Emma Dominguez. Samtalet tar sin utgångspunkt i Dominguez examensarbete på Konstfack som tog formen av den kollektiva utställningen ”Havet”. De går också in på Dominguez verk i grupputställningen MAMI: AMA: MÖDRAR på Botkyrka konsthall och hur det blev en del av ett omsorgsarbete.

I sitt konstnärskap använder sig Dominguez av konstens helande och kritiska potential, där gränsen mellan estetik och handling utmanas, ofta med strategier hämtade från kollektivt arbete i och utanför konstrummet.

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I den här digitala programserien undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst; inom poesin, graffitin, aktivismen och filosofin.

Samtalet ägde rum den 31 januari 2021 via länk.

Foto: Stillbild ur Emma Dominguez videoverk Exil.
Musik: Sin Esperar av Wako Nazca.
Urban Konst är en del av Göteborgs Konsthall.