Samtal om konst

by Göteborgs Konsthall
Göteborgs Konsthall visar nationell och internationell samtidskonst. Här hittar du samtalsserien För en samtida konstkritik, som produceras av Urban Konst, en del av Göteborgs Konsthall. Här hittar du även ljudverk och konstnärssamtal.
  • Arts