Så kan samhällsplanering bidra till ökad hälsa

Vilka är målkonflikterna, och kanske framförallt vilka är målsynergierna när samhällsplaneringen inspirerar till rörelse och ökad hälsa? För 30 år sedan var det 95 procent av eleverna som cyklade eller promenerade till skolan, idag är den siffran nere under 50 procent. Så när barns primära plats för rörelse är förskole- och skolgårdar blir kraven på friytor allt viktigare. Addera forskning som visar på att all rörelse räknas och att de största samhällsvinsterna görs när de som är minst fysiskt aktiva börjar röra på sig lite mer så blir planeringen och möjligheterna för hur vi rör oss i samhället allt viktigare. Freija Carlstén, landskapsarkitekt på WSP och Johannes Hedlund, strateg och projektledare i region Sörmland för projektet FASIS (Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland) samtalar om hur säkrare promenadvägar, odlingslotter och kreativa cykelbanor kan bidra till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet. Välkommen till Samhällsekvationen lett av Ellen Huitfeldt, PR-ansvarig på WSP. 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.