De sex grundläggande behoven - Desireé Rova

Vår svårighet att göra avslut kan bero på många faktorer. I detta kortare avsnitt pratar Ken Skoog och Desireé Rova om hur just dina behov och drivkrafter faktiskt kan vara det största hindret till att sätta en affär. 
For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy