112. Swedenborgsällskapet – Känner du till Emanuel Swedenborg och hans visioner?

I veckans avsnitt av ”Så in i Själen” samtalar jag med Göran Appelgren pastor i Swedenborgskyrkan och Gustav Fornander ordförande i Skandinaviska Swedenborgsällskapet. Samtalet kommer naturligtvis att handla om Emanuel Swedenborg. Emanuel föddes i Stockholm den 29 januari 1688. Som ung man blev han känd för sitt mekaniska sinne och sina uppfinningar. Swedenborgs vetenskapliga arbete var imponerande och han har blivit liknad vid Leonardo da Vinci.  1719 blev familjen adlad och tog namnet ”Swedenborg”, tidigare Swedberg. Emanuel tog nu plats i riksdagen och lämnade där flera bidrag i finansiella, ekonomiska, utrikespolitska frågor nästan ända till sin död. Vid mitten av 1740-talet tog Swedenborgs liv en helt ny vändning. Från att ha koncentrerat sig på det yttre påbörjade han nu en inre resa.

Under hela hans ”andliga period”, som varade från mitten av 1740-talet fram till hans död 1772, fortsatte Swedenborg med sitt ”normala” liv. Han fortsatte som aktiv medlem i den svenska Riksdagen. Han reste till London och Amsterdam många gånger för att kunna publicera sina böcker. Även om de var skrivna på latin kunde de inte ges ut i hans hemland, på grund av de stränga religionslagarna som rådde i Sverige på den tiden. Swedenborg dog i London den 29 mars 1772, efter att han förutsagt sin dödsdag och betalt hyra till precis den dagen. Han blev begravd i den svenska kyrkan i Wapping. Då denna kyrka skulle rivas tidigt 1900-talet, blev kvarlevorna mycket högtidligt fraktade till Sverige. Swedenborgs kvarlevor vilar idag i en sarkofag i Uppsala domkyrka. Nu vet ni lite mer om Swedenborgs bakgrund. Och nu ska vi fördjupa oss ytterligare i den andliga sidan hos Emanuel Swedenborg. Varmt välkomna till ”Så in i Själen”.


”Gud, som i Sig Själv är Kärlek, dömer ingen till helvetet. Himmelen och helvetet är ett självvalda tillstånd, både i detta livet och i nästa. Tron på en enda Gud och ett liv i kärlek till våra medmänniskor är vägen till frälsning.” Emanuel Swedenborg. 


Producerat av Silverdrake Förlag

www.silverdrakeforlag.se


Redaktör: Marcus Tigerdraake

marcus@silverdrakeforlag.se


Klipp: Patrik Sundén


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.