Marzena Błaszczyk z zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego była Marzena Błaszczyk z zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którą rozmawialiśmy o zgłoszonym przez KO projekcie ustawy rozciągającym obowiązek składania oświadczeń majątkowych na małżonków osób do tego zobowiązanych.


Marzena Błaszczyk zauważyła, że już dziś małżonkowie wskazanych w ustawie osób muszą zgłaszać do rejestru korzyści kosztowne prezenty – więc w tym sensie objęcie małżonków ustawową jawnością nie jest czymś nowym. Ale – zauważyła – projekt jest zgłaszany jako poselski, a nie rządowy, więc nie został poddany konsultacjom. – Żeby przygotować odpowiednie rozwiązanie ustawowe potrzeba więcej czasu. Warto też wyjść naprzeciw oczekiwaniom związanym z postulatami wprowadzenia cyfrowej formy oświadczeń i aby były one łatwo i powszechnie dostępne. Ale generalnie to krok w dobrym kierunku – oceniła. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.