FÖRNYARNA

by Isabelle McAllister, Anna Branten

I podden Förnyarna delar Isabelle McAllister och Anna Branten med sig av tankar kring den nya värld vi är på väg in i. Hur kan vi leva och verka framöver med akut klimathot, politiska svängningar, virus, AI och förändrade jobbmöjligheter? Isabelle och Anna utforskar samtiden och hittar nya möjligheter till systemförändring och innovation via entreprenörskap, nya rörelser och kultur. 

  • News
  • Arts
  • Business
  • Education
  • Kids & Family
  • Society & Culture
  • News & Politics