16. ”Min säng är min säng”

Tre läkare. Ett samtal. Ingen ordning.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy