79. Adult rated - AOR med Daniel Flores

Producenten Daniel Flores, med epitetet svensk hovleverantör av AOR, upplyser oss om hur välmående denna genre egentligen är och om hur det var att skriva filmmusik med en av giganterna inom svensk metal.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy