Avsnitt 2 - Stenkastning, blodsmittor, mobiltelefoner och annan riskhantering för ambulanspersonal

Vi träffar ambulanssjuksköterskan Henrik Smeid och har en intressant samtal om risker han stöter på i sitt yrkesliv samt hantering av dessa. Vi tar bland annat upp högaktuella ämnen som stenkastning och våld mot blåljuspersonal, smittrisker och fotografering med mobiltelefon vid olyckor.