POLITI og RUSREFORM m/Fredrik Leraand

Fredrik Leraand er politiførstebetjent og styremedlem i Leap Scandinavia som er en forening av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt.


Les mer om LEAP her: https://www.leapscandinavia.org/


Lenker til ting vi snakker om i podcasten:

Adrenocorticotropic hormone and cortisol plasma levels directly correlate with childhood neglect and depression measures in addicted patients


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18201294


TIUR-modellen evaluering:

https://kriminalitetsforebygging.no/dokument/tiur-modellen-i-ringsaker-en-forskningsbasert-evaluering/


Representantforslag om å ikke strafflegge rusavhengige for bruk/besittelse fra Senterpartiet:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-111s/?all=true


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.