#237: Lycktstolparna som håller oss fast

Vi har tidigare pratat om betydelsen av att känna tacksamhet, men hur är det med de sakerna som vi inte känner tacksamhet för? Vilka stolpar står i vägen för oss och vad finns på andra sidan?