#150 - Vikten av bl.a. samboavtal och testamente | Tips på viktiga frågor att ställa sig #samarbete

Ett väldigt vanligt misstag, som många av oss gör, är att inte vara insatta i hur lagstiftningen fungerar vid stora skiften i livet. Det kan vara lyckliga stunder som när vi får barn, gifter oss eller köper ett gemensamt boende. Men det kan också vara mindre roliga stunder såsom att man går isär, drabbas av dödsfall eller sjukdom där man inte längre är vid sina sinnes fulla bruk. Många gånger kan dessa skiften ha betydligt större ekonomiska konsekvenser på vårt liv och vardagssituation än vad t.ex. ett börsfall har.

I det här avsnittet första avsnittet av två kommer vi prata om familjerätt. Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Idag har vi gjort ett samarbete med juristen Andreas Möller som tillsammans med sin fru Susanne driver en liten juristbyrå i Västervik (http://www.mollersjuridik.se).

Det här avsnittet är på intet sätt heltäckande – snarare en introduktion. Därför har vi valt att inte gå i fällan med att lägga ut mallar för t.ex. samboavtal, testamente eller liknande. Det är som Andreas säger i intervjun; samtidigt som ett samboavtal inte behöver vara mer komplicerat än en lista i Excel med underskrifter kan det ge en falsk trygghet och inte vara helt tillämpbart på just ens egna situation. Det är bara att kolla på t.ex. Lawlines sammanställning av 11 000+(!) frågor om arvsrätt för att se att det finns galet många olika situationer och frågor.

Något som överraskade oss när vi förberedde veckans avsnitt, var hur stora konsekvenserna kan bli av att inte ha tänkt efter före. Konsekvenser som i princip skulle kunnat vara obefintliga om man hade fått hjälp och reglerat dessa i förväg. Det kan vara allt från en situation vid dödsfall där man inte bara ska hantera sin partners bortgång, men plötsligt reglera en skuld till dennes barn eller syskon som gör att man själv inte kan bo kvar.

Det kan vara att man har ett företag tillsammans med kollegor, en av dessa dör och plötsligt får man in dennes partner eller barn på en stor ägandepost i bolaget. Det kan vara att man går skilda vägar och plötsligt spelar det ingen roll att man gått in med mer pengar i det gemensamma husköpet, eller att ens arv som var enskild egendom plötsligt inte är det längre och mycket mycket mer.

På många sätt är dessa situationer större privatekonomiska katastrofer än det börsfall eller förluster i vårt sparande som vi så många gånger är mer rädda för. Min upplevelse, i alla fall med mig själv, är att jag rationaliserar bort risken med att t.ex. att vi ska skilja oss (allt är ju bra) eller att Caroline skulle dö (jag kommer ju dö för henne) och så vidare. Dessutom är det lätt att känna att, tar man upp ett samtal om testamente eller äktenskapsförord är ju inte direkt som att romansmätaren slår i taket.

Dock är likheterna med att investera många. Genom att göra något som är lite jobbigt idag kommer man i framtiden få ett bättre resultat. På samma sätt är det bättre att ta dessa obekväma samtalen idag för att minimera en eventuellt extremt jobbig situation i framtiden. Vi hoppas att vi kan inspirera dig till ett värdigt samtal med dina nära och kära.

Lycka till!
Jan och Caroline

Tips på frågor att diskutera:
===============
- Vad vill jag ska hända med mina tillgångar om jag dör?
- Hur vill vi dela upp våra tillgångar om vi väljer att gå skilda vägar?
- Hur kommer den ekonomiska situationen se ut för den andre om en av oss dör?
- Vad vill jag ska hända om jag drabbas av sjukdom, en olycka eller inte kan föra min egen talan?
- Vad vill vi ska hända med barnen i det fall att vi båda skulle dö?
- Vet jag vilka försäkringar, investeringar och tillgångar som vi har idag?
- Finns det stöd i lagstiftningen för att ovanstående sker eller behöver jag komplettera med avtal som reglerar det?
- Är de avtal jag har kompletterat med giltiga?

Innehållsförteckning med tider finns på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=g3_rThMwsuQ