#61 - Sharpe-kvoten - Ett mått på avkastningen i förhållande till risken

Sedan Sharpe-kvoten definierades 1966 av Nobelpristagaren William Sharpe har den varit en av de mest använda måtten för att visa hur avkastning hänger ihop med risk. I det här avsnittet går vi genom vad är en Sharpe-kvot, hur kan du använda den, hur ser en bra respektive dålig Sharpe-kvot ut samt hur du kan använda den för att få en reality check på dina krav på avkastning.

Läs gärna med på bloggen:
[kommer inom kort]

Använd gärna vår sponsrade länk för Shareville som vi nämnet i avsnittet:
https://rikatillsammans.se/partner/shareville