#254 - Vanligaste totalavkastningen för en enskild aktie är -100 %... | Del 5. Just. Keep. Buying.

I flera år har vi tjatat om att inte försöka leta efter nålarna i höstacken utan att mycket hellre köpa hela höstacken i form av alla aktier, i alla länder, i alla sektorer i alla storlekar. Idag går vi genom exakt hur lönlöst det är att investera i enskilda aktier och hur oddsen är emot en.

Dagens avsnitt är en fristående fortsättning på vår serie utifrån Nick Magiullis bok "Just. Keep. Buying.". Precis som vanligt tar vi avstamp i boken, försvenskar och dyker ner på djupet - denna gången i vetenskapliga studier och rapporter.

Det finns framförallt två argument mot att investera i enskilda aktier. Ett finansiellt och ett existentiellt. Det finansiella argumentet bygger på flera vetenskapliga studier bl.a. Barras (2010), Bessembinder (2018, 2020), SPIVA m.fl. Dessa forskare har undersökt långa tidsperioder på börsen och bland annat konstaterat följande fakta:

- Fler än 9 av 10 professionella förvaltare slår INTE en billig indexfond/fondrobot (läs: höstacken) över lång tid (30 år)
- Professionella förvaltare är bättre än småsparare på överprestera mot index vilket leder till att småsparare är ännu sämre än proffsen (vilket är logiskt).
- Endast ca 4 % av alla aktier står för hela uppgången på börsen
- Experter har mindre än 50 % rätt i sina förutsägelser om framtiden på marknaden

Men det som stack ut för mig dagens avsnitt var nya studier:

- 96 % av alla enskilda aktier slår inte en lågrisk räntefond
- 4 % av alla enskilda aktier stod för all överprestation mot en räntefond
- Avrundat till närmsta 5 % så är den vanligaste livstidsavkastningen (=totalavkastning) för en börsnoterad aktie -100 %, dvs total förlust
- Av 28 853 bösnoterade aktier mellan 1950 - 2009 så finns 22 469, dvs 78 procent, inte längre kvar på börsen.
- Globalt stod 947 av 63 105 aktier för det totala värdeskapandet

Den svåra frågan till följd av det finansiella argumentet: "Kan jag vara säker på att plocka ut de där fåtalet vinnarna (4 %) när proffsen inte klarar det?"

Det existentiella argumentet berör svårigheten att ens utvärdera huruvida man kan vara säker på att det var skicklighet och inte tur om man väl väljer en vinnare. I sport kan man på en timme se om någon är duktig på basket eller schack, men det går inte på en timme identifiera en duktig investerare. Särskilt eftersom utfallet till så pass stor del beror på slump.

Det är självklart helt okej att investera i enskilda aktier för skojs skull. En hobby får ju lov att kosta pengar då det ger andra mervärden. Men om man är seriös kring att tjäna pengar och leva på dem, så är vår rekommendation att investera basen i globala indexfonder / fondrobot, ha de enskilda aktierna i en lekhink och framförallt konstant mäta och utvärdera sina enskilda innehav mot index.

Tack för denna vecka,
Jan

Länkar
====
Patreon: https://www.patreon.com/rikatillsammans
Forumet: https://rikatillsammans.se/forum/
Artikeln: https://rikatillsammans.se/enskilda-aktier

Innehållsförteckning
====
00:00:00 Intro
00:07:38 Köp tillgångar som har naturlig avkastning
00:12:39 Investera inte i enskilda aktier
00:15:20 Det finansiella argumentet mot enskilda aktier
00:17:54 Proffsen tjänar pengar på småspararnas bekostnad
00:22:04 De flesta aktiva strategier underpresterar mot index
00:27:04 Det är svårt att veta vilka vinnarna är
00:30:22 Risk som man inte får betalt för
00:34:55 7 av 10 aktier slår inte index
00:38:04 Missade du tech-tåget? Ingen fara...
00:43:40 Den breda indexfonden är över tid den som kommer vinna
00:49:10 Medianlivslängden för en enskild aktie är 7.5 år
00:54:02 Man har oddsen emot sig
00:57:14 Det existentiella argumentet mot aktier
01:01:29 Det är svårt att urskilja tur ifrån skicklighet
01:08:25 60% av överavkastningen på aktiemarknaden sker på få dagar
01:10:15 Det är jättesvårt att bevisa att man är duktig
01:13:05 Varför spela ett spel där man inte kan bevisa att man är duktig?
01:15:52 Det behöver inte vara antingen eller
01:18:43 Skilj på hobby och pengar som du behöver