#253 - Ditt personliga humankapital | Förmodligen din mest förbisedda tillgång - del 4

Humankapitalet utifrån en privatpersons perspektiv kan enkelt beskrivas som den samling kompetens, kunskap, erfarenheter och färdigheter som vi har. Få av oss har kvantifierat humankapitalet i en summa pengar, ännu färre av oss tänker strukturerat kring sitt humankapital och nästan ingen tar hänsyn till fördelarna som humankapitalet ger i sin finansiella strategi. Något vi kanske borde med tanke på att en genomsnittlig svensk 25-åring har runt 10 miljoner kronor i humankapital.

Dagens avsnitt är en fortsättning på vår serie "Just. Keep. Buying." utifrån Nick Magiullis bok med samma namn. Vi tar avstamp i ett av hans kapital, denna gången "Varför ska man spara?" och anpassar det till svenska förhållanden och försöker dyka ner på djupet.

Det börjar med att Nick ställer sig frågan i boken:
- Varför ska man spara överhuvudtaget?

Till vilken det finns främst 3 svar:
1) Spara till sitt framtida jag (läs: pension)
2) Skydda sina pengar från inflationen
3) Över tid ersätta humankapitalet med finansiellt kapital

I avsnittet berör vi de två första anledningarna lite kort och lägger fokus på humankapitalet. Jag misstänker att nämligen att de flesta av oss inte har funderat särskilt mycket kring vårt humankapital, än färre av oss tar medveten hänsyn till det i vårt sparande och investerande. Något som till och med professorn från Handelshögskolan tycker är ett direkt misstag.

Vi går genom det i detalj i avsnittet, man i korthet kan man säga att ens humankapital är summan av all den kompetens, kunskap, erfarenhet och förmågor som man har i kombination med den tid man har kvar i arbetslivet samt ens löneinkomst.

Det leder till att man kommer fram till en definition som gör det möjligt att se på sig själv som en "tillgång som i framtiden kommer ge upphov till ett antal kassaflöden (läs: löner) med relativt låg risk". En sådan tillgång kan man väldigt förenklat värdera genom att tänka:

- Humankapitalet = nettomånadslön * 12 * år kvar till pension

Ovan leder till att vi får en tydlig graf över hur humankapitalet minskar över tid. Förenklat kan man säga att när vi går i pension är det utifrån ett ekonomiskt perspektiv noll och vi måste leva på tidigare sparande pengar (=vårt finansiella kapital).

Då kommer vi tillbaka till Nicks tredje mål - vår ekonomiska livsuppgift är att omvandla vår humankapital till finansiellt kapital medan tid finns. Det här resonemanget leder även till ett par tankspjärn:

1) Tar vi aktivt hänsyn till att utveckla, försäkra och planera för vårt humankapital?
2) Hur har vi tagit hänsyn till vårt humankapital i vår investeringsstrategi?
3) m.fl.

Bläddra gärna genom artikeln där du får hela bildspelet
Jan och Caroline

Länkar:
====
Patreon: https://www.patreon.com/rikatillsammans
Bildpsel + Artikel: https://rikatillsammans.se/humankapital

Innehållsförteckning
====
00:00:00 Intro
00:04:04 En plan för att öka ditt humankapital
00:09:16 Tre anledningar till att du ska spara
00:14:27 En framtida bild av dig själv
00:17:44 Du sparar till dig själv och ditt framtida jag
00:21:59 Inflation är som skatt
00:24:24 Investera för att skydda dig ifrån inflation
00:27:44 Vem är rikast?
00:30:44 Vad är humankapital?
00:34:58 Räkna ut ditt humankapital
00:38:38 Humankapitalet är summan av alla framtida inkomster
00:42:31 Omvandla humankapital till finansiellt kapital
00:45:39 Humankapitalet förändras när din lön ökar
00:51:45 Man borde klara sig hyfsat bra utan ett eget sparande
00:56:55 Du är en vandrande tillgång
01:03:38 Humankapitalet är värt att försäkra
01:11:00 The best investment you can make is always in yourself
01:16:09 Hur ser flödet mellan de olika typerna av kapital i ditt liv ut?
01:19:21 De flesta har inte en plan för sitt humankapital
01:23:06 Titta på ditt humankapital utifrån ett riskperspektiv
01:27:58 Humankapital bör ses som en tillgångsklass
01:32:27 Ta hänsyn till ditt humankapital i din investeringsstrategi
01:38:08 Högt humankapital gör att du kan ta en hög risk i ditt sparande