Specialavsnitt 2: del 2 - Uppväxt inom trosrörelsen, dess praktiska konsekvenser och ett bortglömt arv

Datum: 18:e april 2019. 


DEL 2/3.


I förra specialavsnittet gästades podden av Olof Schelin, men denna gången får vi även förmånen att få lyssna till hans fru Malin som i tre fullspäckade delar ska få berätta lite personligt om och samtala kring sin uppväxt inom Livets Ord i Uppsala och vi kommer även i detta avsnittet snudda lite vid Bethel Churchs rörelse. I del 1 berättar Malin lite fritt om hur det var att växa upp inom trosrörelsen medan vi i del 2 mer kommer titta lite på hur teologi och praktik faktiskt hänger ihop och att teorier och idéer djupt präglar en människas liv - även efter ett uppbrott. Men vi kommer också i en tredje och avslutande del ta upp vikten av att inte hamna i ett vakuum och odefinierat tillstånd och peka på att det finns ett pingstkarismatiskt arv och en bibliskt och historiskt förankrad tro att finna vila i och luta sig tillbaka emot - i hög utsträckning kopplat till tanken med och hjärtat bakom detta projekt, RETRO Theology. För det är så viktigt att våga se tillbaka, bearbeta och ompröva vad man varit med om, dels för att se var man har varit och finna frid och försoning med historien, men också för att tydligare se och förstå var man befinner sig just nu och först då får man två koordinater så det blir lättare att ta ut riktningen framåt i livet.


Vår önskan är att detta ska få bli en liten inblick i en människas spännande livsberättelse och att det ska kunna välsigna och kanske rentav kunna hjälpa någon av lyssnarna!