103 Humor och Henrik Schyffert

Humor är kraftfullt som retoriskt verktyg när du vill få dina lyssnare att se saker från ett helt nytt perspektiv. Oavsett om vi tittar på vad som händer i hjärnan när vi skrattar eller om vi bara liknar vår skrattande publik vid fågelungar så är detta sant: Humor är kraftfullt.