139 Att lyssna – Vad säger retoriken om det?

I det här avsnittet får du veta mer om retorikens teorier och praktiska tips kring att lyssna. Har retorik ens med lyssnandets konst att göra? Kan du bli en bättre lyssnare? 

Podden Retoriskt! görs av retorikerna Klara Härgestam och Barbro Fällman i syfte att visa retorikens betydelse för det demokratiska samtalet. Du får retoriktips in i vardagliga situationer och retorikspaningar från vår vardag. 

Varje år delar vi ut Stora Retorikpriset till någon som med sitt uttryck gjort intryck. Följ os spå @retorikpriset på Instagram. 

Kontakta oss på klara@klarabesked.se