Retoriskt!

by Retoriskt!
En podd om modern kommunikation.

Barbro Fällman, Sveriges mest erfarna retoriktränare, och Klara Härgestam, orförande för Stora Retorikpriset ger sina retorikspaningar, reflektioner och tips.A podcast in Swedish about communication skills and modern rhetorics.
  • Society & Culture
  • Business