2. Bättre speltempo med nya regler

De nya golfreglerna ger förutsättningar för ett snabbare spel. Vi går igenom hur du som golfare kan tänka i olika situationer och vilka regeländringar som gynnar flytet på banan. En podcast från Svenska Golfförbundet.