207. Inventing Abby

Vanz har nålar i göten. Stelz har eld i magen. Bruce Willis har afasi. Chris Rock har ett minne för livet. Jenny Hammar har Mountain Liars på terassen. Amy Schumer har de bästa filmerna. Ni har frågor. Och vi har ett otroligt avsnitt åt er. Välkomna!