7. Cover Letter: When and How to Use It Effectively (کاور لتر: کی و چطور آن را بطور موثربکار ببریم)

هفتمین اپیزود تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، پاسخ مجید بسطامی به این پرسش است که آیا تهیه و ارسال کاور لتر به همراه رزومه ضروری است و آیا اصلا کسی آنها را می‌خواند. مباحثی به آنها پرداخته می‌شود:   • معرفی کاور لتر و میزان اهمیت آن
  • تفاوت میان دو پرسش از ضرورت ارسال و اهمیت نزد کارفرما
  • چه زمان‌هایی باید آنرا ارسال کرد و چه زمان‌هایی ضرورت ندارد؟
  • چه وقت احتمال زیاد دارد که کاور لتر زودتر خوانده شود
  • نکاتی که در زمان ارسال باید رعایت کرد
  • اولویت میان مشتری‌پسند کردن رزومه و کار بیشتر روی کاور لتر

Music: Light Dance Corporate LoopCopyright: soundbounce