Framtida hot: Perspektiv på framtida militära hot

Den 20 januari lanserar FOI Strategisk utblick 9. Riitta Räty, forskningsledare, och Ann Ödlund, förste forskare, är två av författarna till kapitlet Perspektiv på framtida militära hot. I ett 22 minuter långt avsnitt går de bland annat igenom:  • Hur ny teknik tvingar fram nya organisationssätt


  • Varför teknikutvecklingen underlättar gråzonsangrepp


  • Nyttan med perspektivstudier och varför det ska var skillnad mellan dem när det gäller civilt och militärt försvar.