23. Harpest som biologiskt vapen?

I år är det 110 år sedan bakterien som orsakar harpest upptäcktes och 90 år sedan det första dokumenterade fallet i Sverige. Men bakterien har funnits mycket längre än så. Under avsnittet får vi bland annat veta varför läkare har svårt att diagnostisera harpest, vad som gör harpestbakterien så unik och hur FOI arbetar för att utveckla bättre metoder.Gäster i avsnittet är Mats Forsman, forskningschef, och Johanna Thelaus, forskare.