Framtida hot: Robusta beslut för framtida klimathot

Hur påverkar miljöhotet och ett förändrat klimat beslut?Christoffer Wedebrand, analytiker, och Per Wikman-Svahn, forskare från KTH, är två av författarna till kapitlet Robusta beslut för hantering av ett förändrat klimat.I ett 24 minuter långt avsnitt går de bland annat igenom:  • Hur en liten havshöjning kan leda till att översvämningar som förr kom var hundrade år i framtiden kommer var tionde


  • Vilka metoder som går att använda för att försöka förutse klimathot


  • Varför vi inte ska vara rädda för osäkerhetenDen 20 januari lanserar FOI Strategisk utblick 9 med ett seminarium som webbsänds kl. 9.00–10.30. Samma dag går rapporten att ladda ned från foi.se.