Att släpa runt på skam

En lyssnare berättar om hur hon begränsas av en ständig rädsla att omgivningen ska döma henne för hennes kropp, och Jack och Linnea pratar om hur skammen fungerar och styr oss – och vad det är som lett till att vi känner den. Mejla oss på hej@rädslan.se, eller besök vår hemsida: rädslan.se.