BFW15 - Bäst för världen tillsammans med Hillesgården

Bäst för världen tillsammans med Hillesgården
– en dialog om medvetna val med Fredrik Lidman som är ordförande i Stiftelsen Hillesgården som äger och driver Hillesgården.

Vi samtalar om gemenskapen på Hillesgården och hur den har utvecklats i mer än 25 år. Hur ser ett samhälle och dess liv ut när vi väljer att värdera helheter? Och hur ska vi göra för att välja det? Hur kan vi ta med hela oss själva i det vi gör? Vilka strukturer har vi redan idag där det kan ske och hur kan vi bygga nya?

Kring Hillesgården finns det ett ekosystem av olika stiftelser med specifika ändamål. Fredrik är även engagerad i Stiftelsen Hilarionakademin som tillhandahåller kurser och utbildningar på olika teman, som alla kretsar kring att ta upp olika aspekter av människans förmåga till kärlek och medmänsklighet, baserat på den tidlösa visdomstraditionen. Vi pratar om hur unga i programmet Athena Ungdom under en sommarvecka får träffas och utforskar de stora livsfrågorna.

I samtalet berör vi gång på gång det skifte vi står i. Om vi använder metaforen larven som förpuppas och blir till en fjäril: Hur kan larven förhålla sig till fjärilen när den inte har samma logik och världsbild – och vice versa.

---

Hillesgården har funnits sedan 1996 och är en plats i centrala Skåne med fokus på välbefinnande och livsglädje och med visionen att en ljus framtid är möjlig. Hillesgården ägs av Stiftelsen Hillesgården, som drivs helt utan privata ägarintressen och som är politiskt och religiöst obunden.

På Hillesgården kan man stärka sin hälsa och få avkoppling, inspiration, reflektion och självinsikt. Till Hillesgården kommer också de som vill vara en del av en gemenskap – genom att hjälpa till i till exempel örtträdgård och eko-odling.

Fredrik Lidman är stiftelsens ordförande och arbetar också med den nya tidens ledarskap, dels som mångårig förändrings- och ledarskapskonsult inom näringslivet och utbildare i Banbrytande ledarskap och dels som initiativtagare till ungdomsprogrammet Athena som handlar om helhetsutveckling för unga.