N-ordet putsas bort från historien

På en föreläsning i journalistik vid Uppsala universitet tog föreläsaren upp Egon Erwin Kischs reportage ”Elliptisk trampkvarn” från 1925. Artikeln handlar om en cykeltävling i Berlin. Och just det, n-ordet nämns. En student krävde byte av text. Fallet liknar hur Inga-Lill Aronsson, forskare inom arkivvetenskap på samma universitet, för ett par år sedan på en fråga om hur man söker på ras i äldre arkiv uttalade n-ordet. Det ledde till kalabalik den gången också.


N-ordet uppfattas som nedsättande av många, men i båda dessa fall handlar det om historiska texter. Hur mycket måste historien retuscheras för att undvika att uppröra dagens studenter? Vad blir i så fall konsekvensen av denna censur? Och hur ser n-ordets historia i Sverige ut egentligen, är den bara negativ?


Om det och mycket annat pratar Ivar Arpi med Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Tobias Hübinette, föreläsare vid Karlstad universitet som snart kommer ut med boken ”Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977” på Carlsson bokförlag.


Producent: Negar Josephi


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.