027. Mio Lundegård

Mio är specialpedagog och kom in på Timmy redan som 16 åring. Hon blev tidigt en del av rörelsen.
Vi pratar om genustillhörighet som barn, om att bo som ung i ett queerkollektiv och om fördelarna med att få vara oprofilerad och därför rörlig mellan olika grupperingar i rörelsen.

Mycket i vårt samtal kom att handla om det. Om hur olika generationer eller grupperingar förhåller sig till eller förändrar varandra i den politiska kampen.

Vi pratar om Lesbiska torsdagar på Timmy, Klubbandet på Pipern, lite om Ekho, om alla vännerna och om mormor.