#15:Julfrossa

Om julens och frosseriets betydelse i terapirummet och utanför.