#12: Ensam, trots allt

Om ensamhet som ett gissel eller en frihet. I livet och i terapirummet.