#11: Sammanbrott i ungdomsåren

Vi talar om de ungdomar, vars utveckling stannar av, vilka olika uttryck det kan ta sig och hur vi arbetar med det i terapirummet.