#8: En kär lek

Vi pratar på om våra tankar om kärlek. Om hur kärleken visar sig i livet och i terapirummet.