#7: Om - sorg

Om sorg, omsorg och förmåga att sörja.