#5: Skratt och lek

Vi skrattar vi människor. Vad händer i ett gemensamt skratt, i terapirummet, i våra liv? Vad händer om vi inte får gyckla makten med humorns hjälp?