#4: Barnet i våldsverkaren

Hur blir ett barn en vuxen som utövar våld? Vi resonerar om våld och aggression utifrån terapeutiskt arbete och psykoanalytisk teori.