#1: Det första mötet

Vad händer i psykoanalytisk psykoterapi? Två psykoterapeuter pratar på om hur första mötet mellan terapeut och patient kan se ut och vad som är terapeutens huvudsakliga uppgift.