#16:Mellan raderna och bortom orden

Vi pratar om omedveten kommunikation. Om överföring och motöverföring i terapirummet och utanför.